Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Airborne components / Letecké komponenty
VZ malého rozsahu Zadáno 15.05.2014 29.05.2014 09:00
Termostat k hmotnostnímu detektoru
VZ malého rozsahu Zadáno 30.04.2014 12.05.2014 09:00
Generátor dusíku II.
VZ malého rozsahu Zadáno 15.04.2014 28.04.2014 09:00
Doplnění systému pro enviromentální metabolomiku
VZ malého rozsahu Zadáno 07.04.2014 18.04.2014 10:00
Jednotka pro měření složek protonmotorické síly
VZ malého rozsahu Zadáno 07.04.2014 18.04.2014 13:00
Peltierův termostat
VZ malého rozsahu Zadáno 07.04.2014 18.04.2014 11:00
Příslušenství k mikroskopům
VZ malého rozsahu Zadáno 07.04.2014 18.04.2014 09:00
Systém sběru dat pro ekosystémové stanice II.
VZ malého rozsahu Zadáno 07.04.2014 18.04.2014 14:00
Laboratorní vybavení pro molekulární biologii II.
VZ malého rozsahu Zadáno 31.03.2014 09.04.2014 09:00
Výškopisná data
VZ malého rozsahu Zadáno 28.03.2014 15.04.2014 10:00
Kontinuální spektroradiometr
VZ malého rozsahu Zadáno 25.03.2014 07.04.2014 11:00
Psychrometrický systém
VZ malého rozsahu Zadáno 25.03.2014 07.04.2014 13:00
qPCR detekční systém
VZ malého rozsahu Zadáno 14.03.2014 24.03.2014 09:00
Čidla pro měření vlhkosti půdy
VZ malého rozsahu Zadáno 12.03.2014 24.03.2014 13:00
Míchačky a třepačky
VZ malého rozsahu Zadáno 12.03.2014 02.04.2014 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016