Overview of public contracts

Title
Public procurement regime Procurement procedure phase Date of commence * Time limit for tenders / requests
Zpracování datové analýzy na povodí Želivky
above-the-threshold Receipt of tenders 24.11.2021 03.01.2022 10:00
Individuální upgrade vysokokapacitního citometru
above-the-threshold Awarded 10.11.2021 22.11.2021 13:00
Ceilometr pro měření stavu atmosféry ve vertikálním profilu
small-scale public contract Awarded 01.11.2021 15.11.2021 10:00
LED světelné zdroje
small-scale public contract Awarded 15.10.2021 27.10.2021 10:00
Pořízení licence na specializovaný vodohospodářský software
below-the-threshold Awarded 30.09.2021 11.10.2021 10:00
Integrovaný systém pro monitorování mikroklimatu v lesním prostředí
above-the-threshold Awarded 13.09.2021 18.10.2021 10:00
Diskové pole - celková kapacita 2 PB
below-the-threshold Awarded 26.08.2021 01.10.2021 10:00
CzechGlobe - pavilon D - projektová dokumentace
above-the-threshold Awarded 09.08.2021 09.09.2021 10:00
Integrovaný systém pro monitorování požárně rizikových podmínek
above-the-threshold Awarded 07.07.2021 02.09.2021 10:00
Poskytování on-line podpůrných meteorologických výpočtů v energetice
above-the-threshold Awarded 28.05.2021 09.06.2021 10:00
Dodávka elektřiny - nízké napětí
below-the-threshold Awarded 10.05.2021 17.05.2021 10:00
Dodávka elektřiny - vysoké napětí
below-the-threshold Awarded 10.05.2021 17.05.2021 11:00
Dodávka zemního plynu - maloodběr
below-the-threshold Awarded 10.05.2021 17.05.2021 12:00
Datové analýzy na povodí Svitavy po soutok se Svratkou
small-scale public contract Awarded 28.04.2021 10.05.2021 10:00
Jednotka pro sekvenční analýzy plynů
small-scale public contract Awarded 24.03.2021 06.04.2021 10:00
* Date of commence for public contracts commenced before 1.10.2016
1 2 3 4 5 10  ››