Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výškopisná data
VZ malého rozsahu Zadáno 28.03.2014 15.04.2014 10:00
Kontinuální spektroradiometr
VZ malého rozsahu Zadáno 25.03.2014 07.04.2014 11:00
Psychrometrický systém
VZ malého rozsahu Zadáno 25.03.2014 07.04.2014 13:00
qPCR detekční systém
VZ malého rozsahu Zadáno 14.03.2014 24.03.2014 09:00
Čidla pro měření vlhkosti půdy
VZ malého rozsahu Zadáno 12.03.2014 24.03.2014 13:00
Míchačky a třepačky
VZ malého rozsahu Zadáno 12.03.2014 02.04.2014 09:00
Pumpy pro analyzátory
VZ malého rozsahu Zadáno 27.02.2014 20.03.2014 09:00
Pojištění majetku a odpovědnosti 2014 - 2016
VZ malého rozsahu Zadáno 24.02.2014 07.03.2014 09:00
Boweny
VZ malého rozsahu Zadáno 21.02.2014 04.03.2014 11:00
Radiační čidla
VZ malého rozsahu Zadáno 21.02.2014 04.03.2014 10:00
Course of imaging spectrosopy of water boddies/Kurz obrazové spektroskopie vodních ploch
VZ malého rozsahu Zadáno 17.02.2014 05.03.2014 10:00
Chromatograf pro analýzu skleníkových plynů
VZ malého rozsahu Zadáno 11.02.2014 25.02.2014 10:00
Kmenové průtokoměry
VZ malého rozsahu Zadáno 11.02.2014 24.02.2014 11:00
Audit projektů OP VK 2014
VZ malého rozsahu Zadáno 13.01.2014 23.01.2014 10:00
Počítačový program pro objektově orientovanou klasifikaci obrazu
VZ malého rozsahu Zadáno 07.12.2013 18.12.2013 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016