Overview of the public contracts

Title
Public procurement regime Procurement procedure phase Date of commence * Time limit for tenders / requests
Odůvodnění veřejné zakázky:Meteorologická a hydrologická data
small-scale public contract Awarded 13.06.2013 20.06.2013 10:00
EMS 12
below-the-threshold Awarded 26.04.2013 06.05.2013 10:00
Dodávka zobrazovacího systému
above-the-threshold Awarded 18.04.2013 17.06.2013 10:00
Picarro G2301 CO2, CH4 and H2O Analyzer
below-the-threshold Awarded 04.04.2013 29.03.2013 10:00
Zabezpečení externích lokalit
small-scale public contract Awarded 29.03.2013 04.04.2013 10:00
Optická páteřní síť pro atmosférickou stanici Křešín u Pacova
small-scale public contract Awarded 18.03.2013 27.03.2013 10:00
Data a výpočty do modelového systému
below-the-threshold Awarded 12.03.2013 21.03.2013 10:00
Výběr administrátora veřejných zakázek – dodatečné služby
below-the-threshold Awarded 17.12.2012 10.01.2013 10:00
Technologický kontejner
small-scale public contract Awarded 30.11.2012 30.11.2012 15:00
Dodávka systému vysokokapacitního třídění
above-the-threshold Awarded 11.09.2012 05.11.2012 10:00
Dodávka spektroradiometrů, optického spektrometru a přístrojů a vybavení pro ekofyziologická měření
above-the-threshold Awarded 10.09.2012 05.11.2012 10:00
Domanínek I. a II., 1. dodatečné práce
above-the-threshold Awarded 02.04.2012 28.06.2012 00:00
Výstavba atmosférické stanice Křešín u Pacova
below-the-threshold Awarded 28.03.2012 10.05.2012 10:00
Provozovatel techniky snímání povrchu terénu
above-the-threshold Awarded 12.10.2011 06.12.2011 10:00
Technický dozor investora a výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi v rámci realizace staveb: "Přístavba laboratoří a počítačového centra" a Domanínek I. a II.
below-the-threshold Awarded 16.08.2011 23.09.2011 10:00
* Date of commence for public contracts commenced before 1.10.2016