Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Radiační čidla
VZ malého rozsahu Zadáno 21.02.2014 04.03.2014 10:00
Course of imaging spectrosopy of water boddies/Kurz obrazové spektroskopie vodních ploch
VZ malého rozsahu Zadáno 17.02.2014 05.03.2014 10:00
Chromatograf pro analýzu skleníkových plynů
VZ malého rozsahu Zadáno 11.02.2014 25.02.2014 10:00
Kmenové průtokoměry
VZ malého rozsahu Zadáno 11.02.2014 24.02.2014 11:00
Audit projektů OP VK 2014
VZ malého rozsahu Zadáno 13.01.2014 23.01.2014 10:00
Počítačový program pro objektově orientovanou klasifikaci obrazu
VZ malého rozsahu Zadáno 07.12.2013 18.12.2013 09:00
Odůvodnění veřejné zakázky: Laserový systém pro rychlé měření sledovaných plynů v ovzduší
VZ malého rozsahu Zadáno 03.12.2013 13.12.2013 13:00
Kancelářské potřeby II
VZ malého rozsahu Zadáno 04.11.2013 22.11.2013 10:00
Rychlé analyzátory koncentrace CO2 a H2O a CH4
podlimitní Zadáno 09.10.2013 25.10.2013 09:00
Supply of aerial hyperspectral display systems / Dodávka leteckých zobrazujících hyperspektrálních systémů
nadlimitní Zadáno 16.09.2013 11.11.2013 10:00
Materiál pro prvkové analýzy C, N, S
VZ malého rozsahu Zadáno 12.09.2013 23.09.2013 10:00
Tonery pro laserové tiskárny a fotokopírovací stroje II
VZ malého rozsahu Zadáno 11.09.2013 23.09.2013 10:00
Dodávka elektřiny - nízké napětí
podlimitní Zadáno 01.08.2013 05.08.2013 16:00
Dodávka zemního plynu - maloodběr
podlimitní Zadáno 01.08.2013 05.08.2013 16:00
Dodávka zemního plynu - velkoodběr
podlimitní Zadáno 01.08.2013 05.08.2013 16:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016