Veřejné zakázky Ústavu výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i..

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.37 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Scintilometry / Scintillometers
podlimitní Příjem nabídek 12.08.2020 31.08.2020 13:00
Precizní terénní analyzátor koncentrace CH4, CO2 a H2O
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 03.08.2020 17.08.2020 10:00
Skenovací třídič pohyblivosti nanočástic
podlimitní Vyhodnoceno 23.07.2020 10.08.2020 10:00
Analyzátory stopových plynů
podlimitní Vyhodnoceno 17.07.2020 04.08.2020 10:00
Rozšiřující moduly k analyzátoru rtuti II.
podlimitní Vyhodnoceno 15.07.2020 31.07.2020 10:00
všechny zakázky