Veřejné zakázky Ústavu výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i..

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Senzory pro měření teploty a vlhkosti 2401
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.07.2024 26.07.2024 10:00
Výpočetní technika - rámcová dohoda 2024
podlimitní Příjem nabídek 09.07.2024 25.07.2024 10:00
Polní spektroradiometr
nadlimitní Příjem nabídek 08.07.2024 09.08.2024 10:00
Klimatizované kontejnery - rámcová dohoda
podlimitní Příjem nabídek 17.06.2024 22.07.2024 10:00
Carbon Dioxide and Nitrous Oxide Analyzer
nadlimitní Hodnocení 17.04.2024 20.05.2024 10:00
Výstavba pavilonu D
nadlimitní Hodnocení 08.06.2023 26.04.2024 10:00
všechny zakázky