Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Bilancoměry
Odesílatel Ondřej Zmeškal
Organizace odesílatele Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. [IČO: 67179843]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 14.07.2015 11:21:18
Předmět 1. Dodatečné informace

Vážení,
dodatečné informace jsou přiloženy.
S pozdravem
Ondřej Zmeškal


Přílohy
- Dodatečné informace 1.pdf (0 B)
- Dodatečné informace 1.pdf (314.37 KB)