Received message - explanation, completion, changes of procurement documents

Procurement procedure Obnova systému měření půdní vlhkosti pro rychle rostoucí dřeviny 2019
Sender Michal Minarik
Sender organization Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. [CRN: 86652079]
Recipient All (including public)
Date 08.10.2019 16:03:37
Subject Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Senzory nemusí zároveň odesílat data na datalogger i na internet. Tak jak vyplývá ze zadávací dokumentace, senzor musí umožňovat obě tyto varianty přenosu dat, avšak nikoliv současně.

Original message

Date 08.10.2019 15:16:33
Subject Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Prosím o upřesnění zadání - senzory mají mít každý samostatný modul pro odesílání dat na internet a přitom zároveň být připojeny k dataloggeru pro ukládání dat?
Děkuji