Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Sekvenování RNA u ječmene / RNA sequencing of barley
Odesílatel Michal Minarik
Organizace odesílatele Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. [IČO: 86652079]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 18.10.2022 19:21:49
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Vážení,

v příloze zasílám dodatečnou informaci č. 1.

S pozdravem
Michal Minarik


Přílohy
- 1 additional information_dodatečná informace.pdf (414.50 KB)