Received message - explanation, completion, changes of procurement documents

Procurement procedure Supply of aerial hyperspectral display systems / Dodávka leteckých zobrazujících hyperspektrálních systémů
Sender Ondřej Zmeškal
Sender organization Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. [CRN: 67179843]
Recipient All (including public)
Date 05.11.2013 15:25:08
Subject Additional information 2 / Dodatečné informace 2

In Annex / V příloze


Attachments
- Dodatečné informace 3.pdf (362.85 KB)