Received message - invitation

Procurement procedure Počítačový program pro objektově orientovanou klasifikaci obrazu
Sender Ondřej Zmeškal
Sender organization Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. [CRN: 67179843]
Recipient All (including public)
Date 06.12.2013 11:39:14
Subject Invitation

Vážení,
vyzýváme Vás k předložení nabídky k veřejné zakázce "Počítačový program pro objektově orientovanou klasifikaci obrazu". Veškeré podmínky naleznete pod odkazem: https://zakazky.czechglobe.cz/vz00000080 .
S pozdravem
Mgr. Ondřej Zmeškal