Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávka výpočetní techniky
Odesílatel Ondřej Zmeškal
Organizace odesílatele Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. [IČO: 67179843]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 02.07.2013 16:11:12
Předmět Dodatečné informace č. 1

Dodatečné informace jsou přílohou této zprávy.


Přílohy
- Dodatečné informace č 1.pdf (394.83 KB)