Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávka výpočetní techniky
Odesílatel Ondřej Zmeškal
Organizace odesílatele Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. [IČO: 67179843]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 08.07.2013 11:52:48
Předmět Dodatečné informace č. 2

Dodatečné informace jsou přiloženy


Přílohy
- Dodatečné informace č 2.pdf (427.86 KB)