Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Modelování hydrologické situace vybraných 5 aglomerací povodí Dyje
podlimitní Zadáno 08.11.2021 22.11.2021 11:00
Ceilometr pro měření stavu atmosféry ve vertikálním profilu
VZ malého rozsahu Zadáno 01.11.2021 15.11.2021 10:00
LED světelné zdroje
VZ malého rozsahu Zadáno 15.10.2021 27.10.2021 10:00
Pořízení licence na specializovaný vodohospodářský software
podlimitní Zadáno 30.09.2021 11.10.2021 10:00
Integrovaný systém pro monitorování mikroklimatu v lesním prostředí
nadlimitní Zadáno 13.09.2021 18.10.2021 10:00
Diskové pole - celková kapacita 2 PB
podlimitní Zadáno 26.08.2021 01.10.2021 10:00
CzechGlobe - pavilon D - projektová dokumentace
nadlimitní Zadáno 09.08.2021 09.09.2021 10:00
Integrovaný systém pro monitorování požárně rizikových podmínek
nadlimitní Zadáno 07.07.2021 02.09.2021 10:00
Poskytování on-line podpůrných meteorologických výpočtů v energetice
nadlimitní Zadáno 28.05.2021 09.06.2021 10:00
Dodávka elektřiny - nízké napětí
podlimitní Zadáno 10.05.2021 17.05.2021 10:00
Dodávka elektřiny - vysoké napětí
podlimitní Zadáno 10.05.2021 17.05.2021 11:00
Dodávka zemního plynu - maloodběr
podlimitní Zadáno 10.05.2021 17.05.2021 12:00
Datové analýzy na povodí Svitavy po soutok se Svratkou
VZ malého rozsahu Zadáno 28.04.2021 10.05.2021 10:00
Jednotka pro sekvenční analýzy plynů
VZ malého rozsahu Zadáno 24.03.2021 06.04.2021 10:00
Fluorescence spectroradiometer / Fluorescenční spektroradiometr
podlimitní Zadáno 16.03.2021 01.04.2021 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 10  ››