Overview of public contracts

Title
Public procurement regime Procurement procedure phase Date of commence * Time limit for tenders / requests
Čidla pro měření vlhkosti půdy
small-scale public contract Awarded 12.03.2014 24.03.2014 13:00
Míchačky a třepačky
small-scale public contract Awarded 12.03.2014 02.04.2014 09:00
Pumpy pro analyzátory
small-scale public contract Awarded 27.02.2014 20.03.2014 09:00
Pojištění majetku a odpovědnosti 2014 - 2016
small-scale public contract Awarded 24.02.2014 07.03.2014 09:00
Boweny
small-scale public contract Awarded 21.02.2014 04.03.2014 11:00
Radiační čidla
small-scale public contract Awarded 21.02.2014 04.03.2014 10:00
Course of imaging spectrosopy of water boddies/Kurz obrazové spektroskopie vodních ploch
small-scale public contract Awarded 17.02.2014 05.03.2014 10:00
Chromatograf pro analýzu skleníkových plynů
small-scale public contract Awarded 11.02.2014 25.02.2014 10:00
Kmenové průtokoměry
small-scale public contract Awarded 11.02.2014 24.02.2014 11:00
Audit projektů OP VK 2014
small-scale public contract Awarded 13.01.2014 23.01.2014 10:00
Počítačový program pro objektově orientovanou klasifikaci obrazu
small-scale public contract Awarded 07.12.2013 18.12.2013 09:00
Odůvodnění veřejné zakázky: Laserový systém pro rychlé měření sledovaných plynů v ovzduší
small-scale public contract Awarded 03.12.2013 13.12.2013 13:00
Kancelářské potřeby II
small-scale public contract Awarded 04.11.2013 22.11.2013 10:00
Rychlé analyzátory koncentrace CO2 a H2O a CH4
below-the-threshold Awarded 09.10.2013 25.10.2013 09:00
Supply of aerial hyperspectral display systems / Dodávka leteckých zobrazujících hyperspektrálních systémů
above-the-threshold Awarded 16.09.2013 11.11.2013 10:00
* Date of commence for public contracts commenced before 1.10.2016