Ostatní dokumentace - veřejná

Procurement procedure: Růstové komory

Document information

Title: Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
Description:

Actual file version

File name: Dokument PDF Rozhodnutí o výběru.pdf
Size: 338.76 KB
Actual file version: 06.06.2014 13:32:42
MD5 hash: 330cf1c1791b67d69e7e20a3ca4e5551
SHA256 hash: d1b2c557935f1affa25face2a9645c327ed6cfecd031e654a461f8318a8f4986

File history

Date Title Description Document type File name Size
V 06.06.2014 13:32:42 Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky other documents - public - Rozhodnutí o výběru.pdf 338.76 KB