Other documents - public

Procurement procedure: Pyroprobe

Document information

Name: Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
Description:

Actual file version

File name: Dokument PDF 07 Rozhodnutí o výběru.pdf
Size: 300.50 KB
Actual file version: 22.07.2014 08:28:22
MD5 hash: b4db86cade9a5cca297c0089eb489ae4
SHA256 hash: 491a99ed6015a073d9bd2f18eb4c53bb38492c4768336435e2df1371e5e610f0

File history

Date Name Description Document type File name Size
V 22.07.2014 08:28:22 Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky other documents - public - 07 Rozhodnutí o výběru.pdf 300.50 KB