Ostatní dokumentace - veřejná

Procurement procedure: Audit projektů OP VK 2015 a projektu MV

Document information

Title: Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
Description:

Actual file version

File name: Dokument PDF 07 Rozhodnutí o výběru.pdf
Size: 278.22 KB
Actual file version: 03.02.2015 14:09:00
MD5 hash: 50d9b775b25e9517f5e21a817b709a05
SHA256 hash: b028d3490cc626694455a926434085d1b1ae084b6e3074e0186261ba512473a0

File history

Date Title> Description Document type File name Size
V 03.02.2015 14:09:00 Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky other documents - public - 07 Rozhodnutí o výběru.pdf 278.22 KB