Ostatní dokumentace - veřejná

Procurement procedure: Tisk monografie "Sucho v českých zemích"

Document information

Title: Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
Description:

Actual file version

File name: Dokument PDF 07 Rozhodnutí o výběru.pdf
Size: 273.03 KB
Actual file version: 10.03.2015 14:02:53
MD5 hash: 2685e6853c298ede615e73efb28a4ca5
SHA256 hash: 829cc86925659b2b5113d115058eeca0eb1c9f523078497621dc39780520510c

File history

Date Title> Description Document type File name Size
V 10.03.2015 14:02:53 Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky other documents - public - 07 Rozhodnutí o výběru.pdf 273.03 KB