Other documents - public

Procurement procedure: Meteorologická data 1502 (CzechAdapt)

Document information

Name: Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
Description:
Document published on Profile: 23.06.2015 11:38:30

Actual file version

File name: Dokument PDF 10 Rozhodnutí o výběru.pdf
Size: 203.46 KB
Actual file version: 16.06.2015 15:48:23
MD5 hash: fe171e04e738e7b3c2336a96cc623276
SHA256 hash: 57c12a06d7ec3a026c80e680a2f0f6d7fed19faded7193743e1c678b54af1cd6

File history

Date Name Description Document type File name Size
V 16.06.2015 15:48:23 Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky other documents - public - 10 Rozhodnutí o výběru.pdf 203.46 KB