Ostatní dokumentace - veřejná

Procurement procedure: Meteorologická stanice pro mobilní eddy covarianční systém

Document information

Title: Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
Description:

Actual file version

File name: Dokument PDF 07 Rozhodnutí o výběru.pdf
Size: 399.31 KB
Actual file version: 19.03.2019 11:00:31
MD5 hash: d69803d2d4efb6a5dfd188a6443692e2
SHA256 hash: cba98e44cd034aef17826eb82ef0d216f6746209c5d64b82dbc4293d8e1c168c

File history

Date Title Description Document type File name Size
V 19.03.2019 11:00:31 Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky other documents - public - 07 Rozhodnutí o výběru.pdf 399.31 KB