Ostatní dokumentace - veřejná

Procurement procedure: Upgrade termogravimetrického analyzátoru

Document information

Title: Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
Description:
Document published on Profile: 08.06.2020 13:59:50

Actual file version

File name: Dokument PDF 07 Rozhodnutí o výběru.pdf
Size: 385.53 KB
Actual file version: 08.06.2020 13:59:50
MD5 hash: 8557219ee2582291941e490286c456f0
SHA256 hash: 338222325d694e6ad9aea85bed035db64ea8e83d4563f892e515aa365717f694

File history

Date Title Description Document type File name Size
V 08.06.2020 13:59:50 Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky other documents - public - 07 Rozhodnutí o výběru.pdf 385.53 KB