Ostatní dokumentace - veřejná

Procurement procedure: Scintilometry / Scintillometers

Document information

Title: Dodatečné informace č. 1 / 1 additional information
Description:
Document published on Profile: 24.08.2020 11:00:54

Actual file version

File name: Dokument PDF 1 additional information_dodatečná informace.pdf
Size: 392.36 KB
Actual file version: 24.08.2020 11:00:54
MD5 hash: 0d689c696bf3e2ab6cb64a056dca5868
SHA256 hash: 937903bc32941f4fcbaef554c5ee522825968585ded1659271f41d4500b3364c

File history

Date Title Description Document type File name Size
V 24.08.2020 11:00:54 Dodatečné informace č. 1 / 1 additional information other documents - public - 1 additional information_dodatečn á informace.pdf 392.36 KB