Ostatní dokumentace - veřejná

Procurement procedure: Čidla teploty a vlhkosti vzduchu 2006

Document information

Title: Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
Description:

Actual file version

File name: Dokument PDF 07 Rozhodnutí o výběru.pdf
Size: 382.64 KB
Actual file version: 21.10.2020 14:49:52
MD5 hash: 5f943206a3fb080abbeed4abb35b2890
SHA256 hash: 982e9f8f0d0d7b7e43309e2a20b703d117d8a64073f1a7890bdc4171d7a01f50

File history

Date Title> Description Document type File name Size
V 21.10.2020 14:49:52 Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky other documents - public - 07 Rozhodnutí o výběru.pdf 382.64 KB