Ostatní dokumentace - veřejná

Procurement procedure: Datové analýzy na povodí Svitavy po soutok se Svratkou

Document information

Title: Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
Description:

Actual file version

File name: Dokument PDF 07 Rozhodnutí o výběru.pdf
Size: 323.07 KB
Actual file version: 11.05.2021 12:37:02
MD5 hash: 849a5e836513142d892baf7e6eb48f8b
SHA256 hash: c023251192b6fb1aeddc1b72e17444afe8c603629e0ea85ebc1bfbb5ed46bae6

File history

Date Title> Description Document type File name Size
V 11.05.2021 12:37:02 Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky other documents - public - 07 Rozhodnutí o výběru.pdf 323.07 KB