Ostatní dokumentace - veřejná

Procurement procedure: Soubor spektrometrů

Document information

Title: Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
Description:
Document published on Profile: 29.06.2022 13:26:19

Actual file version

File name: Dokument PDF 07 Rozhodnutí o výběru.pdf
Size: 370.43 KB
Actual file version: 29.06.2022 13:26:19
MD5 hash: 592616922055d0d1e6f8418908530a44
SHA256 hash: 192ced27d6cb20d5061068dbee83c2423641a1919eeef2fbdc98b5d9f77e7a80

File history

Date Title Description Document type File name Size
V 29.06.2022 13:26:19 Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky other documents - public - 07 Rozhodnutí o výběru.pdf 370.43 KB