Ostatní dokumentace - veřejná

Procurement procedure: Poskytnutí přístupu k meteorologickým údajům Slovenska

Document information

Title: Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
Description:
Document published on Profile: 04.09.2022 22:37:52

Actual file version

File name: Dokument PDF 07 Rozhodnutí o výběru.pdf
Size: 359.28 KB
Actual file version: 27.07.2022 10:22:18
MD5 hash: 3e78578b43f0c24b6ae43c8bf260d38e
SHA256 hash: 52ba03b3ed63ba34efd08ed614f1c4f050628a140c3c10c00ce31c78b6756aa8

File history

Date Title Description Document type File name Size
V 27.07.2022 10:22:18 Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky other documents - public - 07 Rozhodnutí o výběru.pdf 359.28 KB