Ostatní dokumentace - veřejná

Procurement procedure: Chromatograf pro analýzu skleníkových plynů

Document information

Title: Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
Description:

Actual file version

File name: Dokument PDF 07 Rozhodnutí o výběru.pdf
Size: 285.95 KB
Actual file version: 28.02.2014 07:55:00
MD5 hash: 2756a71d080179e1df09ccde3ac6e2e7
SHA256 hash: 953632952a44af8dcf6f67cd54103346e3ffdb3e08cee4b7f41961211ff4c12a

File history

Date Title Description Document type File name Size
V 28.02.2014 07:55:00 Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky other documents - public - 07 Rozhodnutí o výběru.pdf 285.95 KB