Ostatní dokumentace - veřejná

Procurement procedure: Psychrometrický systém

Document information

Title: Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
Description:

Actual file version

File name: Dokument PDF Rozhodnutí o výběru.pdf
Size: 275.29 KB
Actual file version: 07.04.2014 13:51:26
MD5 hash: 85a801841c10111c5bcb9f9396c6a263
SHA256 hash: 9cb104434337ffdb138fac6ac3df18aae682609cc62a2f1fa495a963ddabad75

File history

Date Title> Description Document type File name Size
V 07.04.2014 13:51:26 Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky other documents - public - Rozhodnutí o výběru.pdf 275.29 KB