Ostatní dokumentace - veřejná

Procurement procedure: Peltierův termostat

Document information

Title: Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
Description:

Actual file version

File name: Dokument PDF 07 Rozhodnutí o výběru.pdf
Size: 334.81 KB
Actual file version: 22.04.2014 09:25:33
MD5 hash: 2d1b5854bc245c7ac62540ef5da16b35
SHA256 hash: 8c39a724f34058b8347e6dff1c7a60ddfcfeef2b27d51b431fbc698b238c532a

File history

Date Title Description Document type File name Size
V 22.04.2014 09:25:33 Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky other documents - public - 07 Rozhodnutí o výběru.pdf 334.81 KB