Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Airborne components / Letecké komponenty
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Production of components necessary for installation of sensors and certification of sensors and their accessories for the aircraft Cessna 208B Grand Caravan registration mark OK-CZG S/N 208B2435 with modification performed in accordance with STC (supplemental type certificate) EASA.A.S.03334 / Výroba komponent nezbytných pro instalaci senzorů a certifikace instalace senzorů a jejich příslušenství do letadla Cessna Grand Caravan 208B OK-CZG S/N 208B2435 se zabudovanou zástavbou doplňkového typového osvědčení EASA.A.S.03334
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Bělidla 986/4a
603 00 Brno
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 29. 05. 2014 09:00
Počátek běhu lhůt: 15. 05. 2014
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: