Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Vybavení biotechnologické laboratoře
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Dodávka přístrojů pro biotechnologickou laboratoř:
1. Mobilní spektrofotometr,
2. Automatický samočistící filtrační modul,
3. Mikrobiologický inkubátor,
4. Laboratorní zařízení pro přípravu ultračisté vody,
5. Systém pro řízenou mutagenezi fotosyntetických mikroorganismů.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Bělidla 986/4a
603 00 Brno
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 21. 07. 2014 10:00
Počátek běhu lhůt: 07. 07. 2014
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: