Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Rekonstrukce západního křídla zámku Nové Hrady
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem zakázky je rekonstrukce pouze stávajícího ubytování (v PD označeného jako část C1 - Ubytování), které se nachází v západním křídle zámku Nové Hrady
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Bělidla 986/4a
603 00 Brno
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR: uveřejnění uzavření smlouvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: na vyžádání v elektronické podobě
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 27. 10. 2015 10:00
Počátek běhu lhůt: 14. 10. 2015
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: