Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Rozšíření administrativních prostor 2016
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve přístavbě ke stávajícímu pavilonu vč. technických a technologických zařízení (vytápění; zařízení pro vzduchotechniku a chlazení; zdravotně technické instalace; silnoproudá zařízení, bleskosvod; ústředny a slaboproudé rozvody). Stavbou je rovněž objekt dešťové kanalizace. Předmětem zakázky jsou rovněž související projekční a zeměměřičské práce a to v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Technické podmínky jsou vymezeny projektovou dokumentací a výkazem výměr, které tvoří přílohu zadávací dokumentace.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Bělidla 986/4a
Brno
603 00
Kontakt: Zadávací servis, s.r.o., IČO: 29352550, se sídlem Brno, Purkyňova 648/125, PSČ 612 00, kontaktní osoba: Mgr. Monika Šplíchalová, email: info@zadavaciservis.cz, tel.: +420 607832375.
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 09. 05. 2016 10:00
Počátek běhu lhůt: 09. 04. 2016
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: