Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Upgrade termogravimetrického analyzátoru
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem této veřejné zakázky je Upgrade stávajícího termogravimetrického analyzátoru TGA Q500 (zadavatel jej již vlastní), který umožní přímé měření látek uvolňujících se při TGA analýze pomocí hmotnostní spektrometrie a IČ spektroskopie, přičemž vzorky budou vnášeny do přístroje pomocí robotického autosampleru.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.czechglobe.cz)
Kontakt: Michal Minarik
e-mail: minarik.m@czechglobe.cz
tel: +420511192220
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum předložení nabídky: 04.06.2020 10:00
Datum zahájení: 05.05.2020 12:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: