Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Dodávka velkokapacitního fotobioreaktoru
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na dodávky je zhotovení velkokapacitního fotobioreaktoru a jeho uvedení do provozu.

Velkokapacitní fotobioreaktor se bude skládat z následujících částí:

A. Sestava fotobioreaktoru.
B. Jednotka automatické přípravy média.
C. 5 Směšovačů plynů.
D. 5 Kontrolérů vstupních a výstupních plynů s analyzátorem výstupních plynů.
E. Sklízecí jednotka.
F. Přídavná zařízení.


Sestava fotobioreaktoru bude provedena v objemu alespoň 10.000 l, a to z 10 modulů o objemu každého z nich alespoň 1.000 l. Součástí sestavy fotobioreaktoru bude rovněž:
• Jednotka pro přípravu inokula o objemu alespoň 100 l provedená jako Hybridní uzavřený flat panel
• Předinokulační jednotka o objemu alespoň 25 l provedená jako Hybridní uzavřený flat panel.
• 4 Horizontální moduly pro kultivaci biofilmů s plochou pro kultivaci alespoň 2 m2 s čerpadlem a s objemem cirkulující vody alespoň 200 l.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.czechglobe.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 05. 09. 2013 10:00
Počátek běhu lhůt: 19. 06. 2013
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: