Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Integrovaný systém pro monitorování mikroklimatu v lesním prostředí
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem dodávky je 60 integrovaných systémů pro monitorování povětrnostních podmínek v lesním prostředí a online přenos dat do cloudového prostředí, přičemž každý systém se skládá z:
1. 3 ks senzorů pro měření vlhkosti svrchní vrstvy půdy metodou TDR
2. 1 ks kombinovaného senzoru pro měření sytostního doplňku měřením teploty a vlhkosti vzduchu včetně radiačního krytu
3. 1 ks čidla pro měření matričního půdního potenciálu
4. 2 ks čidla pro měření obvodového přírůstu kmene
5. 1 ks dataloggeru pro záznam dat
Místo plnění: Brno-město
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.czechglobe.cz)
Kontakt: Michal Minarik
e-mail: minarik.m@czechglobe.cz
tel: +420511192220
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 18.10.2021 10:00
Datum zahájení: 13.09.2021 09:00