Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Zpracování datové analýzy na povodí Želivky
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění je zpracování datové analýzy vodní bilance v uceleném povodí Želivky řešené simulačními nástroji sestavenými v modelovém systému MIKE, který je již používán zadavatelem, jak pro kvantitativní, tak pro kvalitativní proměnné.
Předmět plnění je rozdělen následovně:
1. etapa povinné plnění v průběhu roku 2022
2. etapa volitelné plnění v průběhu roku 2023, pouze pokud bude zadavatelem objednáno
Místo plnění: Brno-město
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.czechglobe.cz)
Kontakt: Michal Minarik
e-mail: minarik.m@czechglobe.cz
tel: +420511192220
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 24.01.2022 10:00
Datum zahájení: 24.11.2021 15:00