Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Poskytnutí přístupu k meteorologickým údajům Slovenska
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem zakázky je poskytnutí přístupu k historickým klimatologickým údajům ze slovenských hydrometeorologických stanic
Předmět zakázky je blíže vymezen v přiloženém textu smlouvy
Místo plnění: Brno-město
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.czechglobe.cz)
Kontakt: Michal Minarik
e-mail: minarik.m@czechglobe.cz
tel: +420511192220
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: jednací řízení bez uveřejnění
Elektronické podpisy:

Uveřejnit JŘBU (JŘSU zahájené výzvou) na Profilu ihned po zahájení: Ne
Zdůvodnění použití jednacího řízení: Stavební práce/dodávky/služby mohou být poskytovány pouze konkrétním dodavatelem z důvodu, které jsou spojené s ochranou výhradních práv.
Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: výzvou / uveřejněním
Datum předložení nabídky: 26.07.2022 10:00
Datum zahájení: 08.07.2022 09:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: