Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Sekvenování RNA u ječmene / RNA sequencing of barley
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem poskytované služby je analýza transkriptomu (sekvenování RNA) u 171 vzorků listů ječmene / The subject of provided service is Transcriptome Analysis (RNA sequencing) of 171 leaf samples of barley
Místo plnění: Brno-město
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Bělidla 986/4a
603 00 Brno
Kontakt: Michal Minarik
e-mail: minarik.m@czechglobe.cz
tel: +420511192220
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 27.10.2022 10:00
Datum zahájení: 10.10.2022 21:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: