Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Materiál pro prvkové analýzy C, N, S
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem zakázky je materiál pro prvkové analýzy C,N,S rostlinných a půdních vzorků. Vzorky budou analyzovány na přístroji Flash 2000 (Thermo Scientific). Dodavatel je povinen dodat materiál pro provedení 4.000 vzorků.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Bělidla 986/4a
603 00 Brno
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 23. 09. 2013 10:00
Počátek běhu lhůt: 12. 09. 2013
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: