Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Počítačový program pro objektově orientovanou klasifikaci obrazu
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem zakázky je dodání 1 ks počítačového programu pro objektově orientovanou klasifikaci obrazu.
Zakázka může být splněna i poskytnutím upgrade počítačového programu „eCogniton Developer 8.7.2“.
Předmětem zakázky je rovněž poskytnutí maintenance k programu alespoň na 12 měsíců od předání počítačového programu.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Bělidla 986/4a
603 00 Brno
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 18. 12. 2013 09:00
Počátek běhu lhůt: 07. 12. 2013
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: