Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Course of imaging spectrosopy of water boddies/Kurz obrazové spektroskopie vodních ploch
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Preparation and performance of a course of imaging spectroscopy of water bodies/Příprava a provedení kurzu obrazové spektroskopie vodních ploch
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Bělidla 986/4a
603 00 Brno
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 05. 03. 2014 10:00
Počátek běhu lhůt: 17. 02. 2014
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: