Profil zadavatele: Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Domanínek I. a II., 1. dodatečné práce
nadlimitní Zadáno 02.04.2012 28.06.2012 00:00
Výstavba atmosférické stanice Křešín u Pacova
podlimitní Zadáno 28.03.2012 10.05.2012 10:00
Provozovatel techniky snímání povrchu terénu
nadlimitní Zadáno 12.10.2011 06.12.2011 10:00
Technický dozor investora a výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi v rámci realizace staveb: "Přístavba laboratoří a počítačového centra" a Domanínek I. a II.
podlimitní Zadáno 16.08.2011 23.09.2011 10:00
Výběrové řízení na zhotovitele stavby - Domanínek I. a II. - „Experimentální pracoviště projektu CzechGlobe – rekonstrukce budovy“ a „Polní experiment pro výzkum zvýšené koncentrace CO2“
nadlimitní Zadáno 11.01.2011 28.06.2011 00:00
Výběr administrátora veřejných zakázek pro Ústav systémové biologie a ekologie Akademie věd České republiky, v.v.i.
podlimitní Zadáno 12.07.2010 02.08.2010 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  4 5 6 7 8