Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Obnova systému měření půdní vlhkosti pro rychle rostoucí dřeviny 2019
Odesílatel Michal Minarik
Organizace odesílatele Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. [IČO: 86652079]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 08.10.2019 16:03:37
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Senzory nemusí zároveň odesílat data na datalogger i na internet. Tak jak vyplývá ze zadávací dokumentace, senzor musí umožňovat obě tyto varianty přenosu dat, avšak nikoliv současně.

Původní zpráva

Datum 08.10.2019 15:16:33
Předmět Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Prosím o upřesnění zadání - senzory mají mít každý samostatný modul pro odesílání dat na internet a přitom zároveň být připojeny k dataloggeru pro ukládání dat?
Děkuji