Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Supply of aerial hyperspectral display systems / Dodávka leteckých zobrazujících hyperspektrálních systémů
Odesílatel Ondřej Zmeškal
Organizace odesílatele Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. [IČO: 67179843]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 05.11.2013 15:25:08
Předmět Additional information 2 / Dodatečné informace 2

In Annex / V příloze


Přílohy
- Dodatečné informace 3.pdf (362.85 KB)