Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Počítačový program pro objektově orientovanou klasifikaci obrazu
Odesílatel Ondřej Zmeškal
Organizace odesílatele Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. [IČO: 67179843]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 06.12.2013 11:39:14
Předmět Výzva

Vážení,
vyzýváme Vás k předložení nabídky k veřejné zakázce "Počítačový program pro objektově orientovanou klasifikaci obrazu". Veškeré podmínky naleznete pod odkazem: https://zakazky.czechglobe.cz/vz00000080 .
S pozdravem
Mgr. Ondřej Zmeškal