Ostatní dokumentace - veřejná

Procurement procedure: Pořízení modelu GLOBIOM / GLOBIOM Model Acquisition

Document information

Title: Dodatečné informace č. 1 / 1st Additional information
Description:
Document published on Profile: 11.03.2019 08:51:52

Actual file version

File name: Dokument PDF 1 additional information_dodatečná informace.pdf
Size: 354.38 KB
Actual file version: 23.11.2018 09:43:56
MD5 hash: 68a58f5655066194ab9541bfdaf8cb4c
SHA256 hash: 3378ae26c19ff92d6c08eafcd6e8f9c913bba1678fd7abe9dd8b5d5c6d2ca1e6

File history

Date Title> Description Document type File name Size
V 23.11.2018 09:43:56 Dodatečné informace č. 1 / 1st Additional information other documents - public - 1 additional information_dodatečn á informace.pdf 354.38 KB