Veřejná zakázka: Pořízení modelu GLOBIOM / GLOBIOM Model Acquisition

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 262
Systémové číslo: P18V00000018
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 12.11.2018
Nabídku podat do: 04.12.2018 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Pořízení modelu GLOBIOM / GLOBIOM Model Acquisition
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je:
1. poskytnutí zdrojového kódu výpočetního modelu (software) GLOBIOM a odpovídající licence,
2. zaškolení zaměstnanců zadavatele v práci s modelem,
3. materiální i intelektuální asistence při vývoji regionálního modelu GLOBIOM-Czech zadavatelem, vč. parametrizace vstupních dat modelu spočívající zejména v
a) analýze komodit produkovaných v ČR ve vztahu ke globálnímu agrárnímu trhu a jeho reakce na změnu klimatu,
b) modelace vybraných scénářů budoucího klimatu.
4. zajištění kompatibility modelů GLOBIOM a GLOBIOM-Czech. /
The requirements of the Contract are:
1. providing the source code of the GLOBIOM Computing Model (software) and corresponding licenses,
2. training of the Client's employees in working with the Model,
3. material and intellectual assistance in the development of the GLOBIOM-Czech Regional Model, including parameterization of input data of the Model consisting mainly of:
a) analysis of commodities produced in the Czech Republic in relation to the global agrarian market and its response to climate change,
b) modelling of selected scenarios of the future climate
4. ensuring compatibility of GLOBIOM and GLOBIOM-Czech Models.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: jednací řízení bez uveřejnění
  Důvod použití jednacího řízení:
  Stavební práce/dodávky/služby mohou být poskytovány pouze konkrétním dodavatelem z důvodu, které jsou technické.
  Stavební práce/dodávky/služby mohou být poskytovány pouze konkrétním dodavatelem z důvodu, které jsou spojené s ochranou výhradních práv.
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 6 200 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
 • IČO: 86652079
 • Poštovní adresa:
  Bělidla 986/4a
  603 00 Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 629795

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.czechglobe.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky